12. Sınıf Coğrafya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 21 Cevabı

12. Sınıf Coğrafya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 21 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Coğrafya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Aşağıda verilen metin ve haritalardan yararlanarak soruları cevaplayınız.
İşlevsel bölgeler; ekonomik ve kültürel açıdan yerel özellik gösteren, küresel anlamda ise diğer bölgelerle etkileşim hâlinde olan yerlerdir. Türkiye’de işlevsel bölgeler, bir merkez etrafında gelişmiştir. Bu merkez, çeşitli faaliyetlerin işleyişini kontrol eden ve düzenleyen bir odak noktası konumundadır. Merkezler arasmdaki etkileşimin artmasına bağlı olarak bölgelerin işlevsellikleri artabilir ya da azalabilir. Türkiye’de işlevsel bölgeler; işlevsel yönetim bölgeleri, işlevsel hizmet bölgeleri, işlevsel istatistik bölgeleri ve işlevsel plan (proje) bölgeleri olmak üzere dört başlık altmda toplanabilir.

  • Cevap:

12. Sınıf Coğrafya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 21 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!