12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 29 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 29 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 29 Cevabı

Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.
Eylemsizlik momenti, dönmesini sağladığımız her nesnenin sahip olduğu bir özellik olarak karşımıza çıkar. Skaler büyüklük olan eylemsizlik momenti bu nesnelerin açısal hızını değiştirme sırasında oluşan zorluğun bir ölçüsüdür. Aynı zamanda bu zorluk, nesnelerin dönme ekseninden uzaklaşması ile sistemin açısal hızını değiştirmenin ne kadar zorlaştığını ifade eder. Zorluğun göstergesi ise döndürülen nesnenin momentumunun hızlı değişmesi ve büyük bir momentuma sahip olmasıdır.
Eylemsizlik momenti sistemin kütle dağılımının değişmesiyle dönme hareketinin nasıl değiştiği açıklar. Ayrıca kütlenin dönme hareketini içeren fizik problemleri için de kullanılır. Eylemsizlik momenti I sembolü ile gösterilir. Dönme ekseni etrafında r yarıçapıyla dönen noktasal m kütleli bir nesne için eylemsizlik momenti I = m • r2 matematiksel modeli ile hesaplanır ve uluslararası standart birimi kg-m2 dir. Birbirine bağlanmış ve birçok kütleden oluşan sistemlerde ise eylemsizlik momenti, bütün kütlelerin eylemsizlik momenti toplanarak (I= m1 • r12 + m2 • r22 + …) hesaplanır.

Aşağıda biri küre, ikisi silindir şeklinde üç cisim ve bu cisimlere ait eylemsizlik momenti değerlerinin hesaplanmasında kullanılan matematiksel modeller verilmiştir. Cisimlerin kütle ve yarıçapları eşittir.
Buna göre eylemsizlik momenti kavramını, cisimlerin geometrik şekü ve cisimlerin dönme ekseni ile ilişkilendirerek nasıl açıklarsınız?

Aynı cisme ait eylemsizlik momenti değerleri Şekil I ve Şekil H’de verilmiştir. Buna göre:
a) Cismi hangi durumda döndürmek daha zordur? Kısaca açıklayınız.

b) Cismin eylemsizlik momenti değerinin hesaplanmasında kullanılan matematiksel modelin farklı olmasının nedeni nedir?

  • Cevap:
    12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 29 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 29 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!