12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Aşağıdaki şekilde O ekseni etrafında dönebilen bir ipe bağlı özdeş A ve B cisimleri düzgün çembersel hareket yapmaktadır.
Buna göre A ve B cisimlerinin açısal hız, çizgisel hız ve açısal momentum büyüklüklerini karşılaştırınız.

Aşağıdaki şekilde ekildeki sürtünmelerin ihmal edildiği kasnak sistemlerinde O1, O2, O3 ve O4 merkezli kasnaklar, bulundukları konumlarda merkezleri etrafında serbestçe dönebilmektedir. Kasnaklar ve kasnaklara iplerle bağlı M1, M2, M3 ve M4 cisimlerinin kütleleri eşit büyüklüktedir, d1 ve d2 doğruları birbirine paralel konumdadır. Cisimler, dj konumundan serbest bırakıldıklarında düşey doğrultuda hareket etmektedir.
Buna göre cisimlerin d2 hizasından geçtikleri andaki çizgisel hızları ile bağlı oldukları kasnakların açısal hızlarını ve merkeze en uzak noktalarının çizgisel hızlarını karşılaştırınız. Ulaştığınız sonuçlara göre cisimlerin çizgisel momentumları ile kasnakların açısal momentumları arasında bir ilişki kurulabilir mi? Açıklayınız.

  • Cevap:
    12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı 12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 46 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!