12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 59 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 59 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 59 Cevabı

Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.
Ayın ve gezegenlerin hareketleri hakkında pek çok veri 1687’den önce toplanmıştı. Fakat bu gök cisimlerinin bilinen hareketlerine neden olan kuvvetler net olarak anlaşılamamıştı. Ancak o yıl, Isaac New- ton gökyüzünün sırlarını açan anahtarı buldu. O, Birinci Kanuna göre ayın üzerine net bir kuvvetin etki etmesi gerektiğini biliyordu. Aksi takdirde ay, yaklaşık dairesel bir yörüngeden ziyade doğrusal yörüngede hareket ederdi. Newton, bu kuvvetin Dünyanın Ay üzerine uyguladığı kütle çekiminin bir sonucu olduğu kanısına vardı. O aynı zamanda, Yer-Ay ve Güneş-gezegen için çekim kuvvetlerinin yalnızca bu sistemlere ait özel bir şey olmadığını gördü. Başka bir söyleyişle, Ay’ın yörüngesinde dolanmasını sağlayan aynı çekim kuvvetinin, ağaçtaki bir elmanın da yere düşmesine neden olduğunu gördü. Newton şunları yazdı, “Gezegenleri yörüngelerinde tutan kuvvetlerin, gezegenlerin etrafında döndükleri merkezlerden olan uzaklıkların kareleri ile ters ile orantılı olması gerektiğini buldum ve Ay’ı yörüngesinde tutmak için gerekli kuvveti, yerin yüzeyindeki çekim kuvveti ile karşılaştırdım ve bunların iyi bir uyum gösterdiklerini gördüm.”
1687’de Newton, evrensel çekim yasası üzerine olan çalışmasını Doğal Birimlerin Matematik İlkeleri adlı kitabında yayımladı. Newton’ın evrensel kütle çekim yasası “Evrendeki her parçacık, başka bir parçacığı, kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olan bir kuvvetle çeker.” şeklinde ifade edilir. Eğer parçacıkların kütleleri m, ve m2 ise ve birbirinden r gibi bir uzaklıkta bulunuyorlarsa, çekim kuvvetinin büyüklüğü Fg=  G m1 . m2 / r2 olur.

Sizce Newton, Birinci Kanun ile Ay’ın yörüngesi arasında nasıl bir ilişki kurmuş olabilir? Kısaca açıklayınız.

Metindeki “Ay’ın yörüngesinde dolanmasını sağlayan aynı çekim kuvvetinin, ağaçtaki bir elmanın da yere düşmesine neden olduğunu gördü.” cümlesinden yararlanarak nasıl bir matematiksel model yazılabilir?

Kütle çekim kuvveti ile elektriksel kuvvetin (Coulomb kuvveti) matematiksel modellerini karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri açıklayınız.

  • Cevap:
    12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 59 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 59 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!