12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 73 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 73 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 73 Cevabı

Aşağıda verilen metinden yararlanarak soruları cevaplayınız.
Uluğ Bey (1394-1449) “Ziyc-i Gürgani”, “Ziyc-i Cedidi Sultan” ya da “Ziyc-i Uluğ Bey” adları ile anılan yıldız katalogunu hazırlamıştır. Bu eser hazırlanırken yer merkezli evren modeli benimsenerek tüm gök cisimlerinin yer etrafında döndüğü kabul edilmiştir. Bu yer merkezli evren modeline göre de takvim oluşturulmuştur.
Ali Kuşçu (1403-1474) Uluğ Bey’in yanında daha sonra Fatih Sultan Mehmet’in hizmetinde de çalışmıştır. O’nun astronomiye merakının Uluğ Bey ile ilgili olduğu sanılmakla beraber Ali Kuşçu ölünceye kadar astronomiyi bırakmamıştır. Kadızade-i Rumi de Ali Kuşçunun hocasıdır. Ali Kuşçu Ay’ın hareketi ve haritası ile ilgili “Risalat Hail El- Aşkar El-Kamer” adlı eseri ile Dünyayı yuvarlak olarak çizdiği ve Dünya yüzeyinde Türklerin yaşadığı bölgeleri gösterdiği “Risaletün Fi’l Hey” eserini de yazmıştır.
Galileo Galilei (Galileo Galile) (1564-1642) Matematik ve felsefeyle de uğraşmış, çok genç yaşlarda deneyler yapmış, üstün teleskoplar yaparak uzay ile ilgili detaylı gözlemler yapmıştır. Galilei, yer merkezli evren modelini değil kendinden önce yaşamış Kopernik’in ileri sürdüğü Güneş merkezli evren kuramını benimsemiştir. Eserleri “Yıldız Habercileri” ve “Kopernik Teorisi”dir.

Uluğ Bey’in benimsediği yer merkezli evren modelinin günümüzde geçerliliği hakkında düşünceleriniz nelerdir?

Sizce bilimde kabullenmelerin ve bilim insanlarının yazılı eserler bırakmalarının bilime ne gibi katkıları olmuştur?

Uluğ Bey, Ali Kuşçu ve Galileo Galilei’nin yaşadığı dönemlere baktığınızda astronomide hangi düşünceler değişime uğramıştır?

Sizce yer merkezli modelden Güneş merkezli evren modeline geçişin sosyal hayata etkileri ne olabilir?

Günümüzde yer merkezli evren modeli kullanılmış olsaydı günlük hayatınızı düzenlemede bu modeli nasıl kullanırdınız?

  • Cevap:
    12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 73 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 73 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!