12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 74 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 74 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Aşağıda verilen dönme yönü verilen cisim düşey düzlemde ve r yarıçaptı yörüngede düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cismin yörünge merkezinin yatay düzlemdeki iz düşümü, x ekseninin başlangıç noktasıdır. Şekli inceleyerek soruları cevaplayınız.

Cismin şekildeki K, L, M, N ve P noktalarında bulunduğu andaki konum vektörlerinin x ekseni üzerindeki iz düşümünü çiziniz ve matematiksel ifadesini r yarıçap cinsinden ayrı ayrı bulunuz. x eksenindeki konum vektörünün büyüklüğündeki değişimin nedenini düzgün çembersel hareketle basit harmonik hareketi ilişkilendirerek açıklayınız.

Cismin şekildeki K-L, L-M, M-N ve N-P yollarını alma sürelerini, düzgün çembersel hareketin periyodunu T kabul ederek verilen açılarla ilişkilendirerek bulunuz. Cismin bu aralıkları geçiş süreleri arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız. Bulduğunuz bu süreleri hareketin frekansı cinsinden de bulunuz.

Cismin şekildeki K, L, M, N ve P noktalarında iken çizgisel hızının x ekseni üzerindeki izdüşümünü çizerek matematiksel modellerini oluşturunuz. Cismin K, L, M, N ve P noktaları arasındaki hız büyüklük değişimini, düzgün çembersel hareket ve basit harmonik hareketle ilişkilendirerek açıklayınız.

Cisme şekildeki K, L, M, N ve P noktalarında etki eden merkezcil kuvvetlerinin x ekseni üzerindeki izdüşümlerini çizerek bu kuvvetlerin matematiksel modellerini oluşturunuz. Noktalara ait merkezcil kuvvetle basit harmonik hareketteki geri çağırıcı kuvvet arasında nasıl bir benzerlik vardır? Açıklayınız.

  • Cevap:
    12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 74 Cevabı 12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 74 Cevabı 12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 74 Cevabı

12. Sınıf Fizik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 74 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!