12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 102 Cevabı

12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 102 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Belirli bir bölgedeki kuş türlerini inceleyen bir biyolog o bölgeye 5 yıl boyunca yılda bir kez, aynı tarihte giderek kuş türleri ve türlere ait popülasyonları gözlemlemiştir. Biyolog, 5 kuş türüne ait popülasyonun yıllık değişim hızını N’ fonksiyonu ile tanımlamış ve bundan yararlanarak kuş türlerine ait popülasyonlarının zamana (yıl) bağlı olarak yaklaşık değerini hesaplamaya yarayan fonksiyonu da N olarak tanımlamıştır. Bazı türler gözlem yapılmaya başlandığında görülmemiş, daha sonra göçle gelerek o bölgeye yerleşmişlerdir. Bazı türlerin popülasyonları zamanla artarken bazılarının popülasyonları zamanla azalmıştır. Kuş türleri, kuş türlerindeki popülasyonun yıllık değişim hızını veren N’ fonksiyonları ve kuşların gözlemlenmeye başlandığı andaki (t = 0) ilkpopülasyon bilgileri aşağıdaki 1. Tablo’da verilmiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun cevapları yazınız.
a) A kuş türünün 4. yıldaki popülasyonu…………………….olur.
b) C kuş türünün 3. yıldaki popülasyonu…………………….olur.
c) D kuş türünün 2. yıldaki popülasyonu…………………….olur.
d) 4. yılda……………………ile…………………….türlerinin popülasyonu birbirine eşittir.

Aşağıda 2. Tablo’da verilen ifadelerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına Y yazınız.

Yukarıdaki kuş türlerinden farklı olan, popülasyon artış hızı 1. yıl 2, 2. yıl 4, 3. yıl 6 şeklinde devam eden ve başlangıçta 50 tane olan bir kuş türüne ait popülasyonun 20 yıl sonraki yaklaşık değerini hesaplayınız.

  • Cevap:
    12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 102 Cevabı 12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 102 Cevabı

12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 102 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!