12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 86 Cevabı

12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 86 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Kimyasal tepkimelerin gerçekleştiği sırada sıcaklığın artırılması ile taneciklerin ortalama kinetik enerjileri, hızları ve birim zamanda etkin çarpışma sayıları artacağından tepkimelerin gerçekleşme süreleri kısalır. Kimya Mühendisi Ali Bey, tepkimenin gerçekleşme süresini değiştirmek amacıyla ortam sıcaklığını belirli bir zaman aralığında arttırıp azaltarak, zaman ayarını kendisinin kontrol ettiği bir düzenek kurmuştur. Düzeneğin kontrol edildiği bilgisayarda sıcaklığın (°C ) zamana (dakika) bağlı değişimini veren bir fonksiyon belirlemiştir.
Verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Ali Bey ortam sıcaklığını düzenleyen düzeneğin zamana bağlı sıcaklık değişimini veren f fonksiyonunun kuralını f( t) =1/3 t3 — 3t2 + 8t + 1 şeklinde belirlediğine göre taneciklerin hızının arttığı ve azaldığı zaman aralıklarını bulunuz.

b) Ali Bey ortam sıcaklığını zamanla arttıran g fonksiyonunun kuralını g( t) = 1/3t3 — (k — 2)t2 + kt + k + 3 şeklinde belirlediğine göre k nin alabileceği en geniş değer aralığını bulunuz.

  • Cevap:
    12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 86 Cevabı

12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları 86 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!