9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 104 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 104 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Yukarıdaki tabloda yer alan bileşiklerin (NH3 , H2O ve HCl) Lewis elektron nokta formülleri ile molekülün polarlık-apolarlık durumlarını aşağıdaki tabloya çizerek gösteriniz (1H, 7N, 8O, 17Cl).

Tablo incelendiğinde aynı gruptaki elementlerin hidrojenle yaptıkları bileşiklerde periyot sayısı artarken genellikle kaynama sıcaklıklarının arttığı gözlenmekte ancak 2. periyotta bulunan elementlerin hidrojenle yaptığı bileşiklerin bu genellemeye uymadığı görülmektedir.Bu durumun sebebini açıklayınız.

Tablodakiveriler dipol-dipol etkileşimler arasında bir fark olduğunun kanıtıdır. Bu durumun nedenini belirtiniz.

Tablodaki verileri kullanarak bilgisayarda ya da milimetrik kağıt üzerinde kaynama sıcaklığı-periyot grafiği çiziniz. (Grafik eksenlerinde yer alması gereken değişkenleri belirlene ve sayı aralığını tespit için öğretmeninizden yardım alınız.).

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 104 Cevabı 9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 104 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 104 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!