9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 114 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 114 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 114 Cevabı

Kovalent bileşiklerin sistematik adlandırması aşağıdaki kurallara göre yapılır:
1. Formül yazılırken önce elektronegatifliği az olan (periyodik sistemin solundaki) atom, daha sonra elektronegatifliği çok olan (periyodik sistemin sağındaki) atom yazılır. Örneğin karbonmonoksit bileşiği CO şeklinde yazılmalıdır. OC şeklinde yazılmamasının nedeni karbonun elektronegatifliğinin daha az olmasıdır.

2. Bileşik formülü yazılırken atomun o moleküldeki sayısı, element sembolünün sağ alt köşesine yazılır. Atomun sayısı bir ise sayı yazılmaz. Örneğin bir karbon atomu iki oksijen atomu karbondioksit bileşiğini oluşturur. Bileşiğin formülü CO2 şeklinde yazılır.

3. Formül adlandırılırken ilk atomun adı, ikinci atomun ise anyon adı okunur. Her atomun önünde o atomun molekülündeki sayısı Latince ön eklerle belirtilir. İlk atomun sayısı bir ise karbonmonoksit (CO) örneğinde olduğu gibi Latince ön ek kullanılmaz. İkinci atomun sayısı bir ise “mono” ön eki kullanılmayabilir. “NO”nun adlandırılması “azot oksit” veya “azot monoksit” olabilir.
Kovalent bağlı bileşiklerin adlandırılması aşağıda verilen formül çerçevesinde yapılır.

4. Aşama:
Aşağıda verilen alıştırmaların öğrenciler tarafından sınıfta yapılması istenir.

1.P2O5 :…….
2.CCl4 :……..                                                                                                                                                             
3.N2O5 :…….                                                                                                                                                             
4.SO3 :…….                                                                                                                                                               
5.SF6 : …….

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 114 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 114 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!