9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 121 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 121 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Aşağıda metalik bağın oluşumuyla ilgili 4 aşamalı bir etkinlik verilmiştir her aşamada verilen bilgi yada soruları okuyarak etkinliği tamamlayınız.

1. Aşama: Aşağıda verilen soruya yönelik düşüncelerinizi boş bırakılan alana yazınız.
Metal atomları kendi aralarında elektron alışverişi ya da elektron ortaklaşması yapmazlar. Buna rağmen metal atomlarının bir arada bulunmasını nasıl açıklarsınız?

2. Aşama: Aşağıda verilen bilgileri dikkatlice okuyunuz.

Metallerin özellikleri kovalent ve iyonik bileşiklerin özelliklerinden çok farklıdır. Metaller kırılgan değildir, dövülerek işlenebilir. Parlak yüzeylidirler, ısı ve elektriği iyi iletirler. Metallerin bu özellikleri metalik bağdan kaynaklanır. Metalik bağ oluşumu elektron denizi modeli ile aşağıdaki gibi açıklanabilir.
Metal atomları bir araya geldiğinde son katman elektronunu vermiş gibi davranan metal katyonu ve ortamda serbest dolaşan son katman elektronları bulunur. Serbest dolaşan elektronlar adeta bir elektron denizi oluşturur. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ile pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekime metalik bağ denir.

3. Aşama: Yukarıdaki bilgilerden ve hayal gücünüzden yararlanarak sodyum (11Na) atomları arasında bulunan metalik bağın oluşumunu elektron denizi modelini kullanarak aşağıdaki kutucuğa çiziniz.

4. Aşama: Çizdiğiniz modelde sodyum atomlarının nasıl bir arada bulunduğunu kısaca anlatınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 121 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 121 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!