9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 131 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 131 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 131 Cevabı

Aşağıdaki tepkimeler öğretmen tarafından tahtaya yazılır. Öğrenciler iki gruba ayrılır. Gruplardan birinin, enerji değişimi 40kJ/mol değerinden büyük olan tepkimeleri; diğerinin, 40kJ/mol değerinden küçük olan tepkimeleri seçmeleri istenir. Bu tepkimeleri incelemeleri için gruplara belirli bir süre verilir.

Öğrencilerin seçtikleri tepkimelerle ilgili verilen soruları cevaplamaları istenir.

Seçtiğiniz tepkimelerde farklı özellikte yeni bir madde oluştu mu?

Seçtiğiniz tepkimelere eşlik eden enerjilere göre türler arası etkileşimlerin hangi tepkimelerde koptuğunu ve hangi tepkimelerde oluştuğunu açıklayınız.

Seçtiğiniz tepkimelerde maddenin kimlik özellikleri ve fiziksel özellikleri nasıl değişti?

Verilen tepkimelere eşlik eden enerjilerden yola çıkılarak kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırınız. Sadece enerjiye bakarak her zaman doğru bir sınıflandırma yapılabilir mi? Nedenini tepkimelerden örnek vererek açıklayınız.

Atomlar arası etkileşimler her zaman güçlü etkileşime örnek midir? Nedenini tepkimelerden örnek vererek açıklayınız.

Kimyasal türler arası etkileşimler için yapılan “molekül içi ve moleküller arası” sınıflandırması her zaman doğru olmayabilir. Verilen tepkimelerden yararlanarak bu konuyu tartışınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 131 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 131 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!