9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 156 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 156 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 156 Cevabı

2) Görseller birlikte değerlendirildiğinde;
a) Suyun farklı hâllerinin önemini; canlı yaşamı, çevre, yeryüzündeki iklim ve bitki çeşitliliği, insanların yerleşim yerleri ve sosyal yaşamları açısından değerlendirerek çıkarımlarınızı gerekçeleri ile yazınız-

b) Maddenin katı, sıvı ve gaz hali arasındaki dönüşümün endüstri açısından önemine dair çıkarımınızı gerekçeleri ile yazınız-

2.Yönerge  Maddenin katı, sıvı ve gaz hâlinde maddeyi oluşturan temel yapı birimlerinin düzenlenmesini temsil eden modeller çiziniz. Her üç hâlin özelliklerini (hacim, şekil, yoğunluk, sıkıştırılabilirlik, düzenlenme, parçacıkların hareketi) karşılaştırmak için çizdiğiniz modelleri kullanınız.

3.Yönerge  Maddenin katı, sıvı ve gaz hâlinde taneciklerin öteleme, dönme ve titreşim hareketlerini özgün koreograf oluşturarak müzik eşliğinde diğer dersinizde sergileyiniz. Koreografi oluştururken müzik dersi ve beden eğitimi dersi öğretmenlerinizden destek alınız.

  • Ceva9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 156 Cevabı 9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 156 Cevabıp:

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 156 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!