9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 159 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 159 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 159 Cevabı

Katilarla ilgili verilen bilgileri okuyunuz ve bu bilgilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

KATILAR
Özelliklerine göre katilar kristal ve amorf katilar olmak üzere iki sınıfa ayrılır.

Kristal katılar: Kristal katılarda tanecikler sabit konumda kararlı ve düzenli bir yapıya sahiptirler. Taneciklerin düzeni tanecikler arası çekim kuvvetleriyle sağlanır. Kristal katıların kararlılığını ve özelliklerini iyonik kuvvetler, kovalent bağlar, Van der Waals kuvvetleri, hidrojen bağları ya da bunların bileşimleri belirler. Kristal katılarda tanecikler arasındaki etkileşim katının erime noktasını ve sertliğini belirleyen kuvvettir. Tanecikler arası kuvvetin gücü arttıkça katının erime noktası ve sertliği artar. Kristal katı türleri ve özellikleri tabloda verilmiştir.

Amorf katilar: Amorf katılarda düzenli bir yapı ve uzun zincirli molekül düzenlenmesi mevcut değildir. Amorf katıların erime noktaları belirli bir sıcaklığa sahip değildir. Erimelerinin başladığı ve bittiği sıcaklık dereceleri vardır.

1)Elmasın camı kesecek kadar sert, grafitin kurşun kalem uçlarında kullanılacak kadar yumuşak olmasını nasıl açıklarsınız?

2)Karbon atomu kovalent ağ örgülü yapı oluşturabilirken sizce flor atomu neden ağ örgülü yapı oluşturamaz?

3)Kristal katıların erime noktaları neden yüksektir?

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 159 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 159 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!