9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 163 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 163 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 163 Cevabı

Katıların özellikleri ile ilgili verilen bilgileri dikkate alarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sıvılar belirli bir sıcaklığa kadar soğutulursa sıvı moleküllerinin hızları ve kinetik enerjileri azalır. Moleküller arası çekim kuvvetlerinin etkisiyle madde düzenli bir yapıya geçerek katı hâle gelir. Katılar ,genel olarak amorf ve kristal katı olmak üzere ikiye ayrılır. Oluşan katıların özellikleri, atom ve molekülleri bir arada tutan çekim kuvvetlerine bağlıdır. Kristal katılarda atom, iyon ve moleküller düzenli bir şekilde istiflenmiştir. Amorf (şekilsiz) katılarda ise atom, iyon veya moleküller rastgele yığılmıştır. Kristal katılar sabit bir sıcaklıkta erirken, amorf katılar ise belli bir sıcaklık aralığında yumuşayarak akıcılık kazanır.
Kristal katılar; iyonik, kovalent, moleküler ve metalik kristaller olmak üzere dört gruba ayrılır. Bu kristallerdeki tanecikleri bir arada tutan etkileşim türleri iyonik, kovalent, Van der Waals, hidrojen bağları ve metalik bağlardır.

1) Isıtılan tereyağı ve plastiğin çabuk erimesinin nedeni sizce ne olabilir?

2) Cam kırıldığında, cam parçaları eritilip tekrar şekil verilerek kullanılabilir. Bu durumun nedeni sizce camın hangi özelliğinden kaynaklanır?

3) NaCl ve CaF2 katılarının erime noktalarının H2O ve CCl4 gibi katıların erime noktasından daha yüksek olmasının nedeni bu katıların hangi özelliğinden kaynaklanır?

4) Elmas ve SiO2 (kuvars) kristallerinin çok sert ve erime noktalarının çok yüksek olmasının nedeni ne olabilir?

5) Uçak kanatlarının yapımında titanyum (Ti) kullanılır. Titanyum hangi tür katıya örnek olarak verilebilir? Titanyumun tanecikleri arasındaki etkileşimin türü nedir?

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 163 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 163 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!