9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 173 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 173 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Sıvıların viskozite (sıvıların akışkanlığa karşı gösterdiği direnç) değerlerinin, insan sağlığına ve endüstrideki birtakım uygulamalara etkisini değerlendirmek için aşağıda verilen soruları cevaplamak üzere gruplara ayrılınız. Beyin fırtınası yaparak fikirlerinizi gerekçelendirerek birbirinizle paylaşınız.

Motor yağı sizce neden farklı viskozitelerde üretilir?

Kanın viskozite değerinin artması ya da azalması insan sağlığını nasıl etkiler?

Boyama işlemi yapacak bir ustanın boyayı oda sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta bekletmesi boyama işleminin kalitesini nasıl etkiler? Gerekçeleriyle açıklayınız.

Grup arkadaşlarınızla beraber aşağıda verilen deneyi uygulayınız.

Deneyin Adı: Sıvıların Viskozitelerinin İncelenmesi.
Deneyin Amacı: Suyun, motor yağının ve gliserinin akış hızlarına göre viskozitelerinin kıyaslanması. Süre: 20 dk.
Gerekli Araç Gereçler: 1 adet 50 mL’lik büret, 2 adet 250-300 mL’ lik beher, destek çubuğu, üçayak, bunzen kıskacı, bağlama parçası, kronometre, su, gliserin, motor yağı
Uyarılar
1. Laboratuvarda önlük giyiniz.
2. Laboratuvar kurallarına dikkat ediniz.
Deneyin Yapılışı
Büreti destek çubuğuna tutturunuz. Büreti 50 mL çizgisine kadar su ile doldurunuz. Büretin musluğunu açıp behere su akmaya başladığı anda kronometreyi çalıştırınız. Su büretten tamamen tükendiği anda kronometreyi durdurunuz. Kronometrede okunan süreyi aşağıdaki tabloya not ediniz. Su ile yaptığınız deneyi aynı sıcaklıktaki gliserin ve motor yağı ile tekrar ediniz. Ortalama akma hızını hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanınız.

Ortalama akma hızı = Büretteki sıvı hacmi (50 mL)/geçen süre(s)

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 173 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 173 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!