9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 177 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 177 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 177 Cevabı

Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

Moleküller arası çekim kuvvetleri zayıf etkileşim türüdür. Zayıf etkileşimler, Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağı olmak üzere ikiye ayrılır.
Van der Waals kuvvetleri: Dipol-dipol, iyon-dipol, dipol-indüklenmiş dipol ve London kuvvetleri (dağılma kuvvetleri) gibi moleküller arası kuvvetlerdir. Van der Waals kuvvetleri, hidrojen bağı dışındaki zayıf kuvvetlerin genel adıdır.
Hidrojen bağı: Zayıf etkileşimlerden biri olan dipol-dipol etkileşiminden daha güçlü bir türüdür. Sadece birkaç element (F, O, N) hidrojen bağı yapabildiğinden bu tür dipol-dipol etkileşimi ayrı bir sınıflandırmada yer alır. Hidrojen bağı flor, oksijen ve azot atomlarının hidrojenle yaptığı bileşiklerde moleküller arasında görülür. Hidrojen atomu flor, oksijen ve azot atomlarından birine doğrudan bağlı olmalıdır.
Zayıf etkileşimlerin güçlerinin büyüklük sırası hidrojen bağları > dipol – dipol etkileşimleri > London kuvvetleri şeklindedir.
Moleküller arası kuvvetleri büyük olan sıvıların viskoziteleri, moleküller arası kuvvetleri küçük olan sıvıların viskozitelerinden büyüktür.

Aşağıda verilen bileşiklerin viskozitelerini kıyaslayınız. (1H, 6C, 8O, 17Cl)

Glikol (C2H6O2) ve su moleküllerinin ikisi de hidrojen bağı yapar. Glikolün viskozitesinin suyun viskozitesinden büyük olmasının nedeni nedir?

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 177 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 177 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!