9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 185 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 185 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 185 Cevabı

Buhar makineleri ve Newcomen makinesi ile ilgili bilgileri inceledikten sonra soruları gerekçelerini belirterek yanıtlayınız.

Buhar makineleri ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren aygıtlardır. Buhar makinelerinde kapalı kazanlarda bulunan su, basınç altında ısıtıldığında buhar hâline gelir. Buhardaki basınç kuvveti hareket enerjisine dönüştürülür. Hareket enerjisinden kullanım alanına göre yararlanılır. Hareket enerjisinden lokomotiflerde tekerlekleri döndürmek, gemilerde çarkı döndürmek, su pompalarında tulumbayı çalıştırmak için yararlanılır. Buhar makinelerinde ısı kaynağı olarak petrol kaynaklı yakıtlar, odun ve kömür kullanılır. 1712‘de Ingiliz mühendis Thomas Newcomen (Tamıs Nıvkamın)
(1663-1729) yeni bir tür buhar makinesi geliştirmiş ve bu makine su pompasında kullanılmıştır.
Bu makinenin avantajı pistonun bir zincir yardımıyla tahterevalli benzeri bir tür kaldıraca bağlanmış olmasıydı. Kaldıracın diğer ucu da tulumbaya bağlanmıştır. Newcomen makinesinin şekli yandaki görselde verilmiştir.                                                                              Newcomen Makinesi ve Çalışma Prensibi
Newcomen makinesi buhar gücüyle çalışan ve maden ocaklarından su çekmek için kullanılan bir makinedir. A kabındaki su ısıtıldığında oluşan buhar B kabındaki hareketli pistonun yukarı çıkmasını sağlar. Pistonun tekrar aşağı inmesi için B kabındaki buhara soğuk su püskürtülür. Bu işlemler ile piston sürekli olarak yukarı ve aşağı hareket eder. Zincirle pistona bağlı kaldıracın hareketi sonucu kaldıracın diğer ucuna bağlı tulumbanın çalışması sağlanır. Tulumbanın da çalışmasıyla makine, maden ocaklarındaki suyu tahliye etmiş olur.

B kabındaki pistonun aşağı yukarı hareketini hangi unsurlar etkiler?

Buhar makinesinin kullanıldığı ortamın basıncı düşürülürse buhar makinesindeki suyun kaynama noktası nasıl değişir?

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 185 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 185 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!