9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 187 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 187 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Buharlaşma ve kaynama olaylarının anlatıldığı aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

Sıvı tanecikleri birbiriyle sürekli çarpışır. Bu çarpışmalar sonucu sıvı yüzeyinde bulunan yüksek enerjili sıvı taneciklerinin buhar hâle geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşma her sıcaklıkta ve sıvı yüzeyinde gerçekleşir. Buharlaşma olayı endotermik (ısı alan) bir olaydır.
Nemli çamaşırların kuruması, ele dökülen kolonyanın buharlaşması, denizden çıkınca deri üzerindeki suyun vücuttan ısı alarak buharlaşması, sebzelerin kurutulması günlük hayatta gözlemlenebilen buharlaşma olaylarından bazılarıdır.
Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda, sıvının her yerinden gaz kabarcıklarının çıkması olayına kaynama denir. Saf maddelerin kaynama noktası sabittir. Kaynama anında saf sıvılarda sıvının tümü tükeninceye kadar sıcaklık sabit kalır. Sıvı tükenince olay biter. Saf bir maddenin içinde uçucu olmayan bir madde çözünmüşse karışımın kaynama saf sıvının kaynama noktasına göre yüksektir.

Yazın kesilmiş bir karpuzun güneşin altında bir süre bırakılmasındaki amaç ne olabilir? Açıklayınız.

Tabloda bazı öğrencilerin çalışmaları verilmiştir. Bu çalışmalardan yola çıkarak buharlaşma ve kaynama olaylarının nelere bağlı olduğunu belirleyerek tabloda boş bırakılan yerlere yazınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 187 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 187 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!