9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 191 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 191 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Aşağıda nemle ilgili bilgiler ile A ve B illerinin sıcaklık ve bağıl nem değerlerini belirten tablolar verilmiştir. Bu bilgilerden yararlanarak soruları gerekçeleriyle birlikte yanıtlayınız.

Havada bulunan su buharı nem olarak adlandırılır. Havadaki nem, mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir.

Mutlak nem: Havanın birim hacminin içerdiği su buharının gram cinsinden miktarına denir. Mutlak nemin birimi g/m3 tür. Havanın içerdiği su buharı miktarı sıcaklığa bağlıdır. Mutlak nem sıcaklık ile doğru orantılıdır. Havanın içerebileceği en yüksek nem miktarı doygunluk nemi ya da maksimum nem olarak tanımlanır. Yüksek sıcaklıklarda ve elverişli buharlaşma imkânı olan yerlerde mutlak nem yüksek olur. Yeryüzündeki kaynaklardan buharlaşarak atmosfere karışan su buharı, havanın doygunluk nemi değerine ulaştıktan sonra uygun şartlarda yoğunlaşır.

Bağıl nem: Havada bulunan su buharı kısmi basıncının, aynı sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncına oranına denir. Başka bir ifadeyle havanın doygunluk neminin yüzde kaçı kadar su buharı içerdiğini belirtir. Bağıl nem yüzde olarak ifade edilir. Hava doygunluk nemine ulaştığında bağıl nem %100 olur. Bu durumda hava daha fazla su buharı taşıyamayacak ve fazla su buharı yoğunlaşarak sıvı hâle geçecektir. Bağıl nemin %95 ve bu değerin üzerinde olduğu durumlarda yağış olasılığı yüksektir.
Mutlak nemin sabit olduğu şartlarda bağıl nem sıcaklık ile ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça doygunluk nemi de arttığından bağıl nemde düşme görülebilir. Kurak yerlerde bağıl nem düşük, deniz ve göl kıyılarında yüksektir. Bağıl nem hava sıcaklığının daha fazla hissedilmesine sebep olur. Örneğin hava sıcaklığının 33 oC, bağıl nemin %55 olduğu bir yerde hissedilen sıcaklık 39 oC’dir.
A ve B olarak belirtilen iki il için sıcaklık ve bu sıcaklıklardaki bağıl nem değerleri tablolarda verilmiştir.

4 Aralık tarihinde A ve B illeri arasında mutlak nem kıyaslanabilir mi?

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 191 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 191 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!