9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 201 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 201 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 201 Cevabı

Gazların genel özellikleri ile ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Maddenin en düzensiz hâli olan gazların, tanecikleri arasındaki boşluklar katı ve sıvı hâline göre daha fazladır. Öyle ki gaz tanecikleri arasındaki itme ve çekme kuvveti yok denecek kadar azdır. Bu nedenle gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder ve bulundukları kabın her yerine dağılarak kabın şeklini alır, hacimleri ise kabın hacmine eşit olur. Gaz tanecikleri, öteleme hareketi yaptığı için akışkan özellik gösterir ve bulunduğu ortamda sınırsız yayılma özelliğine sahiptir. Ancak farklı gaz taneciklerinin yayılma hızları genellikle farklıdır. Gazların aynı şartlarda eşit sayıda tanecikleri eşit hacim kaplarken kütleleri birbirinden farklıdır. Yani bir gaz taneciğinin kütlesi ne kadar küçük ise taneciğin yayılma hızı o kadar fazla olacaktır. Aynı şartlarda eşit sayıda tanecik içeren gazlardan kütlesi küçük olan gazın yayılma hızı, kütlesi büyük olan gazlara göre daha fazladır. Birbirinden bağımsız hareket eden gaz tanecikleri birbirleriyle esnek çarpışmalar yapar. Çarpışma sonucunda birbirine yapışmaz, hareket doğrultuları değişir ve bulundukları kaba çarpma sonucu bir basınç uygular. Bütün gazların genleşme katsayıları aynı olduğu için aynı miktar sıcaklık değişimi karşısında bütün gazlar aynı oranda genleşir.

Aynı şartlarda içerisinde eşit sayıda tanecik içeren farklı gazların bulunduğu elastik ve renkli balonlar etkileşimli tahtaya aşağıdaki gibi yansıtılır.

Elastik ve renkli balonlarda bulunan gazların kütleleri sırasıyla elastik balonların altına şekildeki gibi yazılarak öğrencilerden aşağıdaki soruları cevaplamaları istenir.

Elastik balonların hacimlerini kıyaslayınız. Kıyaslamanızı gerekçelendirerek açıklayınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 201 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 201 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!