9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 207 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 207 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Atmosfer basıncı ile ilgili aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Atmosferimizi kaplayan ve bir gaz karışımı olan hava, temas ettiği yüzeylere basınç uygular. Bu basınç, atmosfer basıncı olarak bilinir. 0 oC sıcaklıkta açık hava basıncının deniz seviyesindeki değeri, 1643 yılında İtalyan bilim insanı Evangelista Torriçelli tarafından ölçülmüştür. Toriçelli deneyinde sıvı olarak cıva kullanmış ve cıva yüksekliği 760 mm olduğundan atmosfer basıncını 760 mmHg olarak belirlemiştir.

Bu değer aynı zamanda 1 atmosfer (atm) basınca eşittir. SIda kullanılan basınç birimi Pascal’dır (Pa) ve 1 atm basınç 101,325 Pa’a eşittir. 1 atm basınç 1 metrekarelik alana 101,325 Newton’luk (N) kuvvet etki eder. 1 m2, 10,000 cm2 ye eşit olduğu için 1 atm basınçta 1 cm2 ye etki eden kuvvet 10,1325 Ndur. Bu değer yaklaşık 10 N olarak kabul edilirse hava insan vücudunda 1 cm2lik alana 10 N kuvvet uygular. Normal bir insan vücudunun derisinin toplam yüzey alanı yaklaşık 1,5 m2 yani 15,000 cm2 dir. Dolayısıyla insan vücuduna havanın uyguladığı toplam kuvvet 150.000 N’dur. Bu, 15.000 kg’lık yani 15 tonluk bir kütleye etki eden kütle çekim kuvvetine eş değerdir. Bu yükün karşısında ezilmeden durabilmemizin nedeni ise vücudumuzdaki kan basıncıdır.
1 kg’lık kütleye etki eden yer çekimi kuvveti yaklaşık 10 N olduğu için 10 N’luk kuvveti 1 kg’lık kütle gibi düşünürsek insan vücuduna toplam 15,000 kg’lık (15 tonluk) bir kuvvet uygulanmış olur.

Deney, deniz seviyesinden daha yüksekte ve 0 oC sıcaklıkta yapıldığında cam tüpteki cıva yüksekliği 74 cmHg olarak ölçülüyor. Bu şartlarda atmosfer basıncının Pa cinsinden değerini nasıl hesaplarsınız? Açıklayınız.

Atmosfer basıncı 760 mmHg’dan çok daha az olsaydı, sizce bu durum bizi nasıl etkilerdi?

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 207 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 207 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!