9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 208 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 208 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Gazların sıcaklıklarındaki değişimin gazların hacimlerine etkisi üzerine yapılan aşağıdaki çalışmayı inceleyerek soruları cevaplayınız.

Bir laboratuvarda gazların hacimleriyle sıcaklıkları arasındaki değişimi gözlemlemek için araştırmacılar, kendi aralarında iş bölümü yaparak iki grup oluşturuyor.
mol gazın 1 atm basınçlı ortamda, sıcaklık artışı ile hacimlerindeki değişimi 1. grup Celsius (oC) ölçeğini, 2. grup ise Kelvin (K) ölçeğini kullanarak ölçümlerini yapıyor. Sıcaklık artışıyla gazın hacminde meydana gelen değişimleri önce not eden gruplar sonra deney verilerini kullanarak 1. grup I. grafiği, 2. grup II. grafiği aşağıdaki gibi çiziyor.

Grafikleri inceleyerek sıcaklık artışı ile gaz hacminde meydana gelen değişimleri yorumlayarak açıklayınız.

Araştırmacılar, yaptıkları deneysel çalışmanın sonucunda gazlarla ilgili hesaplamalarda Kelvin ölçeğinin daha kullanışlı olacağına karar vermişlerdir. Araştırmacıların böyle bir karar vermesinde ki sebep sizce ne olabilir?

1 atm basınçlı ortamda ve 0 oC sıcaklıkta  1 mol (6,02×1023 tane tanecik) gazın hacmi 22.4 L olarak kabul edilir. Verilen şartlarda bütün gazların eşit sayıda taneciklerinin aynı hacmi kapamasının nedeni ne olabilir? Bu gazlar aynı şartlarda tamamen sıvılaştırıldıklarında oluşan sıvıların hacimleri, sizce yine aynı olur mu? Gerekçeleriyle yazınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 208 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 208 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!