9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 211 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 211 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 211 Cevabı

Deneyin bir ders saatinde tamamlanması için öğrenciler iki gruba ayrılır. Birinci grup -10 oC sıcaklığındaki 100 gram buzu oda sıcaklığına gelinceye kadar, ikinci grup ise 25 oC sıcaklığındaki 100 gram suyu kaynama sıcaklığının üstüne çıkıncaya kadar ısıtacaktır. Her iki deneyin yapım aşamaları aşağıda verilmiştir. Bu aşamaları takip ederek deneyi tamamladıktan sonra soruları cevaplayınız.

Birinci Grup
• Amyant teli sacayak üzerine koyunuz ve termometreyi kıskaç yardımıyla spora takınız. Termometreyi behere yerleştiriniz. Termometrenin beherin dibine değmemesine dikkat ediniz.
• Buzu behere koyup buzun sıcaklığını ölçünüz.
• Beheri ısıtmaya başlayınız ve kronometreyi çalıştırınız.
• Buz su hâline gelinceye kadar geçen süreyi ve sıcaklık değişimini dikkatlice kaydediniz.
İkinci Grup
• Amyant teli sacayak üzerine koyunuz ve termometreyi kıskaç yardımıyla spora takınız. Termometreyi behere yerleştiriniz. Termometrenin beherin dibine değmemesine dikkat ediniz.
• 25 oC sıcaklığındaki suyu behere koyup beherin içine birkaç tane kaynama taşı atınız.
• Beheri ısıtmaya başlayınız ve kronometreyi çalıştırınız.
• Su kaynayıncaya kadar geçen süreyi ve sıcaklık değişimini dikkatlice kaydediniz.

Kaydettiğiniz verilerden yola çıkarak bu maddenin sıcaklık-zaman grafiğini çiziniz ve maddenin fiziksel hâllerini grafik üzerinde gösteriniz.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 211 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 211 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!