9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı

Atom modellerini gösteren aşağıdaki şekilleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Thomson atom modeli ileri sürüldükten sonra Dalton atom modeli geçerliliğini yitirmiştir. Sizce Dalton atom modelinin geçerliliğini yitirmesinin sebepleri neler olabilir?

Alfa parçacıkları saçılma deneyinin sonucunda Rutherford, hangi verilere göre atom modelini geliştirmiştir? Deney sonuçlarına göre açıklayınız.

Rutherford’un atom modeli önemli bir sorunu çözümsüz bırakıyordu: Atom kütlesiyle ilgili yapılan çalışmalarda, hesaplanan kütle değeri ile atomun yapısındaki protonların toplam kütlesi arasında büyük farklılıklar olduğu belirlenmişti. Sizce bu farklılık neden kaynaklanmış olabilir? Açıklayınız.

Atomun yapısını açıklamak için Güneş sistemi model olarak alınırsa atomun yapısı ile Güneş sistemi arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görülür? Sizce Güneş sistemi modeli, araştırdığınız bilim insanlarından hangisinin modeline daha çok benzemektedir?

X-ışınlarının oluşumunu Bohr atom modeliyle ilişkilendirerek açıklayınız ve X-ışınlarının günlük hayatta kullanım alanlarına örnekler veriniz.

Atomun yapısı ile ilgili çalışmaların evrenin yapısının anlaşılmasına katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 46 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!