9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 47 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 47 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 47 Cevabı

Tabloda verilen atom modellerini inceleyerek ilgili soruları cevaplayınız.

Dalton Atom Modeli
(1803)

 • Madde, atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur.
 • Farklı element atomları birbirinden farklıdır.
 • Atom, içi dolu bir küredir.

         Thomson Atom Modeli
(1897)

 • Atomlar, çapları  yaklaşık 10-8 cm olan küreciklerdir.
 • Atomdaki negatif (-) tanecikler, pozitif (+) yüklü atomun içinde homojen olarak dağılmıştır.
 • Atomdaki negatif yük sayısı pozitif yük sayısına eşit olup atomlar yük bakımından nötrdür.

Rutherford Atom
Modeli (1912)

 • Bir atomda pozitif yükün tümü, çekirdek denilen küçük bölgede toplanmıştır.
 • Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. O hâlde çekirdekte kütlesi protonun kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunur.

Bohr Atom Modeli
(1913)

 •  Elektronlar, çekirdekten belirli uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bulunur.
 • Elektronun çekirdeğe en yakın, en düşük enerjili hâline atomun temel hâli denir.

Thomson ve Rutherford atom modelleri dikkate alındığında (+) yüklü taneciklerin atomda bulundukları yerleri karşılaştırınız.

Bohr ve Rutherford atom modelleri karşılaştırıldığında (-) yüklü taneciklerin hareketindeki benzerlikler ya da farklılıklar için ne söylenebilir?

Atom modelleri dikkate alındığında atomda bulunan temel taneciklerden hangisi tam olarak açıklanamamıştır?

 • Cevap:
  9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 47 Cevabı 9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 47 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 47 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!