9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 79 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 79 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 79 Cevabı

Fitnat Öğretmen’in öğrencilerine yaptırdığı deneyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Fitnat Öğretmen laboratuvarda öğrencileri iki gruba ayırarak onlara iki ayrı deney yaptırıyor.
1. grup, hazırladığı deney düzeneği ile H2O bileşiğinin kaynama olayını gerçekleştiriyor.
Isı + H2O (s) → H2O (g)
2. grup ise elektroliz düzeneği kurarak H2O bileşiğini elementlerine ayrıştırıyor.
Elektrik enerjisi + H2O(s) → H2(g) + 1/2 O2(g)

Her iki öğrenci grubunun yaptığı deneyde maddenin kimlik özellikleri ve fiziksel özellikleri nasıl değişir? Açıklayınız.

H2O bileşiği sıvı hâlden gaz hâline geçerken sizce hangi kuvvetler, nasıl değişmiştir? Sıvı ve gaz hâldeyken H2O molekülleri arasındaki etkileşimleri karşılaştırınız.

H2O bileşiği elementlerine ayrışırken sizce hangi kuvvetler, nasıl değişmiştir?

Her iki deney gerçekleştirilirken enerji gerekmektedir. Hangi deneyde kullanılan enerji daha fazladır? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 79 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 79 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!