9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 82 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 82 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 82 Cevabı

Aşağıdaki tabloda yer alan elementlerin iyonik bileşiklerde beklenen iyon yükleri nedir? Belirtiniz. (Cevaplarınızı tabloda yer alan sembollerin sağ üst köşesine yazabilirsiniz. Hidrojen iyonu örnek olarak verilmiştir.)

Aşağıdaki paragrafı okuyarak soruları cevaplandırınız.

Bir atomdaki proton sayısı, bir elementi diğerinden ayırt etmede kullanılır ve her elementin atomlarındaki elektron sayısı proton sayısına göre bulunur. Atomda elektronlar elektron bulutu olarak tanımlanan bir bölgede bulunur. Elektron bulutu içindeki elektronların düzenlenmesi/dağılımı, bir atomun elektron konfigürasyonu olarak bilinir. Farklı elementlerin atomları farklı sayıda protona (ve dolayısıyla elektronlara) sahip olduğundan her element atomunu diğer element atomlarından ayıran benzersiz bir elektron konfigürasyonu vardır. Elektron konfigürasyonunda özellikle son katman elektronları, element atomlarının kimyasal davranışı üzerinde etkilidir.

VIIIA grubu elementleri güçlü etkileşimlere katılması beklenmezken, diğer A grup elementlerinden olan metallerle ametaller arasında iyonik, ametaller arasında kovalent bağlar oluşur. Bu davranışın nedenini atomların son katman elektronları ve Lewis modeli ile ilişkilendirerek açıklayınız.

Aşağıdaki bileşikleri oluşturan atom ve iyonların değerlikelektron katmanında bulunan elektron sayılarını belirtiniz.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 82 Cevabı 9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 82 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 82 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!