9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 87 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 87 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Bir atomun değerlik elektronlarının, atom sembolü etrafında noktalarla gösterilmesine Lewis elektron nokta formülü denir. Kimyasal bağların oluşumu Lewis elektron nokta formülünden yararlanılarak açıklanabilir.
Ayşe Öğretmen, iyonik bağlı bileşiklerde Lewis elektron nokta formülünün nasıl uygulandığını açıklamak için bir etkinlik tasarlıyor. Atom numarası 1den 20’ye kadar olan elementlerin sembollerini ve atom numaralarını küçük kâğıtlara yazarak bunları bir kutu içine atıyor. Daha sonra sırayla tüm öğrencilerin kutu içinden iki kâğıt seçmesini ve aşağıdaki soruları cevaplamasını istiyor. (Öğrenciler seçtikleri kâğıtları tekrar kutunun içine atıyor.)

Siz de Ayşe öğretmenin etkinliğinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Seçtiğiniz atomların Lewis elektron nokta formüllerini tahtaya yazınız.

Seçtiğiniz iki atom arasında iyonik bağlı bileşik oluşur mu? Neden?

Atomlar arasında iyonik bağlı bileşik oluşuyorsa Lewis elektron nokta yapısından yararlanarak iyonik bağın oluşumunu gösteriniz.

Siz de tablodan hareketle aşağıdaki bileşik çiftlerinin erime noktalarını karşılaştırınız. Elde ettiğimiz sonuçların nedenlerini belirtiniz.

Katıların erime noktaları genellikle yüksektir. İyonik katılarda iyonlar arası uzaklık arttıkça erime noktası azalır, iyon yükü arttıkça erime noktası artar.

Ayşe öğretmen, yukarıdaki açıklamayı yaptıktan sonra bazı iyonların yarı çaplarını içeren tabloyu yazıyor.

MgO-MgCl2 ……..
CaF2-CaCl2……….
NaCl-CaO……….

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 87 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 87 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!