9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 89 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 89 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Tahtaya öğretmen tarafından beş metal, beş ametal atomu yazılır ve öğrencilerden bir metal ve bir ametal atomu seçerek kendi bileşiklerini oluşturmaları istenir. Öğrencilerin oluşturdukları bileşiklerin birbirinden farklı olmasına dikkat edilir. Öğrencilere, oluşturdukları bileşiklerle ilgili aşağıda verilen sorular sorulur. Soruları cevaplamaları için 10 dakika süre verilir. Süre bittiğinde sırayla her bir öğrenciden ilk soruyu cevaplaması istenir. Yanlış cevap veren öğrenci oyundan çıkar. Diğer sorular da öğrencilere sırayla sorularak etkinlik tamamlanır.
Örneğin

Metal                        Ametal

                                                                              3Li                                  8O
                                                                              12Mg                              17 Cl
                                                                              20Ca                                7N
                                                                              13Al                                  16S
                                                                              11Na                                 9F

atomları verilebilir (Her öğrenciye bir bileşik düşecek şekilde atom sayısı artırılabilir.).

Hangi atom elektron almış, hangi atom elektron vermiştir? Nedeniyle açıklayınız.

Bileşiğinizin formülünde toplam kaç tane metal ve ametal atomu vardır?

Metal ve ametal atomları arasında hangi etkileşim türü nasıl oluşmuştur?

Oluşturduğunuz bileşiğin özelliğini gösteren en küçük yapı birimi nedir? Açıklayınız.

Bileşiğinizin katı, sıvı, gaz hâllerinde ve sulu çözelti hâlindeyken elektrik iletkenliğini açıklayınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 89 Cevabı 9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 89 Cevabı

9. Sınıf Kimya Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Sayfa 89 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!