9. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 243 Cevabı

9. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 243 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 243 Cevabı

Bir hastanenin acil servisine gelen hastalar, grup genişliği 0,5 olmak üzere 7grup şeklinde gruplandırılmıştır.
1. Grafikteki histogramda ateş ölçü aralıkları yatay eksende ve hasta sayıları düşey eksen üzerinde gösterilmiştir. Her gruptaki hasta sayısı, tepe değerleri 20 ve 30 olacak şekilde bir veri grubu oluşturmaktadır.
Bununla ilgili aşağıda 1. Grafik ve 1. Tablo’da bazı bilgiler verilmiştir:

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 a) Verilen bilgiler ve 1. Grafik’ten yararlanarak 1. Tablo’da boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
b) Verilen bilgiler ve 1. Tablo’dan yararlanarak 1. Grafik’te ateş aralıklarını ifade eden sütunları uygun şekilde boyanınız.

 Aşağıdaki ifadede boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
“Hasta sayısının en fazla olduğu ateş aralığı…………………., en az olduğu ateş aralığı…………………….olur.”

  • Cevap:
    9. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 243 Cevabı

9. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 243 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!