9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 437 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 437  Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 437 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız (Alıntılanan metnin aslına sadık kalınmıştır.).
Perşembe, 12 Şubat 1336 (1920) Yeni-Verdala.
Kardeşim Nihad Beğe
Sevgili Kardeşim! 28 Kânunsâni tarihli bir mektubunuzu aldım Refikam’la Senilhe’den de 27, 28 Kâ- nunsâni ve 1 Şubat tarihli altı mektub geldi. Bu mektubların yedisini de taahhüdlü olarak postadan aldım. Evvelce aldığım mektubları da tarihleriyle beraber cevablarında yazmışdım. Demek ki Sefarethâne’ye verilenler de postaya bırakılanlar da geliyor. Mektupların bu suretle devamını isterim.
İstanbul’da fiatlar buraya nisbetle hakikaten yüksek. Bundan sonra paket istemem. Ailemin gıdalarına halel gelmemek şartiyle masrafların azaldılması muvafık olur. Fakat, her şeyden evvel bu dünya tatlı dil dünyasıdır. Tatlılıkla her hakikat kolayca kabul etdirilebilir. İktisadî işlerin tanzimi esnasında mevhum cihetler de gösterenler olur. Meselâ, Hakkı Efendi’ye yazacağınız mektub, para talebine müteallikse, hiç lüzum yokdur. Çünki, ondan paramız bulunsaydı, durmaz gönderirdi. Adamcağız beyhude üzülmesin.
Ziya Gökalp (Alınmıştır.)
Göksel, A. N. (1956). Ziya Gökalp’ın Neşredilmemiş Yedi Eseri ve Aile Mektupları.
İstanbul: Diyarbakır Tanıtma Derneği.
Kelime Dağarcığı
beyhude: Boşuna. cihet: Yön, yan, taraf. İktisadî: Ekonomik. kânunusâni: Ocak ayı. mevhum: Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan. müteallik: İlişkin, ilgili. nisbet: Oran. refika: Eş. taahhüdlü (mektup): Kayba uğramadan yerine ulaştırılması posta idaresi tarafından kayda alınarak üstlenilmiş olan mektup. tanzim: Düzenleme.

1.) Metni incelediğinizde metinde yer alan birçok kelimenin yazımının günümüz yazım kurallarının dışında olduğunu görmektesiniz. Bu değişimin dilimizin gelişimine olumlu ya da olumsuz yansımaları sizce neler olabilir? Açıklayınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 437 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 437 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!