9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 481 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 481 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 481 Cevabı

Aşağıdaki metinleri okuyarak soruları cevaplayınız (Alıntılanan metinlerin aslına sadık kalınmıştır.).
1. Metin

Bir ozanın, başka bir ozandan sözcük, imge ya da dize yürütmesini anlamıyorum.
Araklanan şeyler bulundukları şiirin içinde güzelse güzeldir. Başka bir şiirin içine oturtuldukları vakit çokluk sırıtırlar. Çünkü kapkaççı ozan, onları ilk kullanan ozanın duyduğunu, duymuş değildir. Gerçi arakçıların, hırsız mallarla yazdıkları şiirler de kimi zaman, sözcük ya da dizeleri aşırılmış şiirleri bastırdığı olur ama bu, ancak daha üstün ozanların yapabileceği bir iştir.

2. Metin

Gene bir dergi, bilmem hangi yazarın bir hikâyesini başka bir yerden aldığını haber veriyor. Böyle işlerle uğraşanlar var!.. Bir kere şunu sorayım: Ne olmuş almışsa? Siz bir hikâye okuyorsunuz, onda anlatılanı önce şu düşünmüş yahut bu düşünmüş size ne? Dünyanın büyük yazarları hikâyelerini kendi mi uyduruyor? Eskileri bir yana bırakalım: Onlar yeni bir hikâye uydurmayı âdeta bir suç sayarlar. Daha yenilere, örneğin on dokuzuncu yüzyıl yazarlarına bakın: Stendhal (Stendal), Kızıl ile Karada anlattığı hikâyeyi kendi mi uydurmuş? Gerçekten aldığını, bir gazetede okuduğunu söylüyor… Hiç hoşlanmam ‘intihal’ arayanlardan. Kafaları edebiyat dışı, sanat dışı işlerle doludur öylelerinin.

Bu günlükler, tek bir yazar tarafından yazılsaydı başka şair/yazar ve eserden alıntı yapma konusunda metinde bir çelişki olur muydu? Düşüncelerinizi sebebini de belirterek açıklayınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 481 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 481 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!