9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 487 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 487 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 487 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız (Alıntılanan metnin aslına sadık kalınmıştır.).
Günlüğün eski dildeki adı ruzname, Batıdaki karşılığı ise jurnaldir. Edebiyat ve sanat dünyasından tanınmış kişiler tarafından yazılan günlükler, tüm gerçekliğiyle yaşamı yansıttıkları için belge olarak da önem kazanmıştır. Türk edebiyatında ilk günlük örneği Direktör Ali Bey’in Seyahat Jurnalidir. Bunu Şair Nigâr Hanımın Hayatımın Hikâyesi adlı günlük örneği izler. Cumhuriyet Döneminde ise günlüklerin yaygınlaşmasını sağlayan ilk isim Nurullah Ataç olmuştur. Falih Rıfkı Atayın Yolcu Defteri, Salah Birsel’in Aynalar Günlüğü, Tomris Uyarın Gündökümü, Oğuz Atayın Günlük, Cahit Zarifoğlu’nun Yaşamak adlı eserleri günlük tarzında verilen önemli yapıtlardır. Virginia Woolf (Virjinya Wolf), A. Gide (A. Jid), Stendhal (Stendal), Tolstoy (Tolstoy), Dostoyevski (Dostoyevski) dünya edebiyatında günlük türünde örnekler veren tanınmış sanatçılardır.
Bazı yazarlar günlük türünü bir tarz olarak benimsemiş, günlük türünün biçimsel özelliğini kullanarak roman, hikâye vb. birçok edebiyat türünde günlüğü kullanmıştır. Bu edebiyat türlerinden biri olan gezi yazıları günlük türü ile yakın ilişki içerisindedir. Türk edebiyatında bazı gezi yazılarının zaman zaman günlük ile iç içe geçmiş bir şekilde kaleme alındığı görülmektedir. Evliya Çelebinin Seyahatnamesi, Yirmisekiz Çelebi Mehmet’in Sefaretnamesi gibi kimi eserlerde, bazı olaylar günlük biçiminde anlatılmıştır. Batılı anlamda ilk günlük olan Direktör Ali Bey’in Seyahat Jurnali adını taşıyan gezi kitabı ve Falih Rıfkı Atay’ın Yolcu Defteri adlı eseri seyahat günlüğü tarzındaki eserlerdendir.

1.) Günlüğün Türk ve dünya edebiyatındaki sanatçılar tarafından yaygın bir tür olarak kullanılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Okuduğunuz metni göz önünde bulundurarak açıklayınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 487 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 487 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!