9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 489 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 489 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 489 Cevabı

Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız (Alıntılanan metnin aslına sadık kalınmıştır.).
TÜRK EDEBİYATINDA GÜNLÜK TÜRÜNÜN ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ
Türkçede yayımlanmış ilk günlük, Ali Bey’in Seyahat Jurnalidir. Ali Bey’in Seyahat Jurnalinden sonra Batılı anlamda ilk edebiyat günlüğü Şair Nigâr Hanımın Hayatımın Hikâyesi adıyla yayımlanan eseridir. Ahmet Refik’in Kafkas Yollarında adlı eseri bir seyahat günlüğüdür. Ömer Seyfettin’in Ruznameler’i ise kitap olarak yayımlanmamış günlükler arasında yer alır. Türk edebiyatında günlük türünün en önemli iki ismi Nurullah Ataç ve Salâh Birseldir. Bu alanda en çok tanınan Nurullah Ataç’tır. Ataç, 1950den itibaren gazetede yazılarını “Günce” üst başlığı altında yayımlar. Dönemin edebiyatına yön vermesiyle büyük ilgi çeken bu edebiyat günlüğü niteliğindeki yazılar daha sonra kitaplaştırılır. Salâh Birsel ise Kuşları Örtünmek, Nezleli Karga, Bay Sessizlik, Aynalar Günlüğü, Yaşlılık Günlüğü gibi kitaplarıyla çağdaş edebiyatımızın öncü günlükçüsü olmuştur. Öte yandan Cemil Meriç’in iki ciltlik Jurnal’i, kendi hayatının merkezinde bir entelektüelin fikrî, zihnî buhranlarını, sosyal hayat veya kişilere yönelik eleştirilerini içerir. Günlük türünde yaşanan yeni bir gelişme ise “eleştiri günlüğü”, “okuma günlüğü” başlıkları altında bazı günlüklerin ortaya çıkmasıdır. Fethi Naci’nin Eleştiri Günlükleri, bu tarz günlüğe bir örnektir. Memet Fuat da önemli günlük yazarlarımız- dandır.
Bir öykücü ve çevirmen olan Tomris Uyar’ın Gündökümü adlı günlükleri Türk edebiyatının önemli günlüklerindendir. Anı, deneme ve romanlar da yazan Oktay Akbal’ın Anılarda Görmek, Geçmişin Kuşları ve Yeryüzü Korkusu adlı günlükleri edebiyat dünyasına dair birçok anekdot içeren önemli günlerdir. Ünlü postmodern romancı Oğuz Atayın Günlük’ü Atayın hastalığı sürecinde kaleme aldığı daha çok kendi yapıtları üzerinden şekillenen bir günlüktür. Bir başka romancı olan Adalet Ağa- oğlu ise “dert dökme defterleri” olarak nitelediği günlüklerini iki cilt hâlinde yayımladı. Damla Damla Günler adını taşıyan eserde Ağaoğlu, çalışma hayatını, Ölmeye Yatmak romanını nasıl yazdığını ve yakından tanıdığı edebiyat dünyasının bazı simalarını (Muhsin Ertuğrul, Orhan Kemal, Behçet Necatigil) anlatır. Şairlerden ise Cemal Süreya’nın Günler’i günlük türünün Türk edebiyatındaki en önemli eserlerindendir. Cahit Zarifoğlu’nun “Ne çok acı var.” şeklindeki ilk cümlesiyle dikkat çeken Yaşamak adlı günlüğü de Türk edebiyatının benzersiz günlüklerindendir. İlhan Berk’in günlüğü El Yazılarına Vuruyor Güneş şairin düzyazı türündeki önemli bir eseridir.

1.) Çağdaş edebiyatımızın öncü günlükçüsü olan Salâh Birsel bugün yaşıyor olsaydı günlüğün bir başka biçimi olan bloğu tercih eder miydi? Açıklayınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 489 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 489 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!