9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 78 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 78 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 78 Cevabı

Biz şehir ahalisi bir ceset gibi sürüklenirken şehirden şehre, semtten semte, mahalleden mahalleye, babam hayatın hâfızıdır şimdi tarlalarda. Biz uyurken, o ümitlerini ve insan sevgisini çoğaltıyor.
(..)
Saman doldururken harara, ot biçerken ineğe, odun kırarken sobaya ve su verirken pamuğa, dünyanın en metin insanıdır o. Dünyaya hak ettiği kadar değer verir, ama buradaki varlığını ve imtihanını ciddiye alır, nasibini de unutmaz. Namaza dururken dünyayı terk ediyormuş gibidir. Onun her namazı son namazı gibidir. Uzun, sıhhatli, tadil-i erkâna uygundur.
(…)
(Düzenlenmiştir.) Recep Şükrü Güngör, Öykü, İncir Yay. 2017.

1.  “Kâinat sarayında uçurtma uçuran çocuk gibi mesut hayaller kurdu babam.” diyen yazar, babasının mutluluğunu dile getirmiştir. Uçurtma uçuran çocukların hayalleri neler olabilir?

2. “Nereden kazandı toprağın adamı bunu?” ifadesinde geçen “toprağın adamı” sözü size ne ifade etmektedir?

(3.) Metinde anlatılan duygu ve düşünce dünyasını göz önünde bulundurduğunuzda şehir hayatını mı, köy hayatını mı tercih edersiniz? Gerekçeleriyle açıklayınız.

4. “Harara saman dolduran, ineğe ot biçen, sobaya odun kıran, pamuğa su veren, dünyanın en metin insanı” olan hikâyenin başkahramanının elleri nasırla doludur. Nasırlı eller, hayat mücadelesi ile ilgili size neleri çağrıştırmaktadır?

5. Kızılderili reisi Seattle, “Güzel kokan çiçekleri kız kardeşleri; geyiği, atı, büyük kartalı ve nehirleri erkek kardeşleri; suyun mırıltısını büyük babasının sesi” olarak görür. Hikâyedeki başkahraman için söylenen, “Ağaçlarla, koyunlarla, tarlalarla, çapayla, orakla, tırpanla, kötenle (pulluk), kayısıyla, dut ağacıyla konuşur. Onların ne dediğini anlar. Acıkmışlarsa gübre, susamışlarsa su verir.” ifadelerini göz önünde bulundurarak Kızılderili reisi Seattle ile hikâyedeki başkahramanın tabiata bakışını karşılaştırınız.

  • Cevap:
    9. Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 78 Cevabı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Beceri Temelli Etkinlik Kitabı Cevapları Sayfa 78 Cevabı yazımıza ulaşmak için lütfen sitemizi ziyaret ediniz. Eğitim Baykuşu Türkiye’nin en yeni eğitim ve bilgi sitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Seçtiğin metnin okunması için tıkla!